Vad är Cheerleading?

”Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år sedan i USA, består av bland annat momenten gymnastik, hopp, dans, bygg och akrobatik. Allt kännetecknas av ett högt tempo samt ett skarpt och koncist rörelsemönster. Momenten utövas var och ett för sig eller koreograferas samman till ramsor eller musik. Friheten är stor, men målet är ett synkroniserat framförande som utstålar energi och glädje och därigenom entusiasmerar åskådaren. Idrotten kan, förutom att utövas som ren träning, även utövas vid matcharrangemang, uppvisningar eller som tävlingssport. På de 100 år som cheerleading existerat har idrotten hunnit sprida sig över så gott som hela världen.

CHEERLEADING I SVERIGE
Cheerleading kom till Sverige i mitten på 80-talet och har sedan dess haft en enorm utveckling. I dag kan man se cheerleadingen i Sverige vid många olika tillfällen, både på matcher, uppvisningar i olika sammanhang och tävling. Sedan 1989 har vi haft nationella mästerskap och numer arrangerar Svenska Cheerleaderförbundet varje år ett flertal mästerskap: fem distriktsmästerskap och ett svenskt mästerskap”.

Källa: Svenska cheerleadingförbundet

Vi vill gärna bidra till att fler upptäcker sporten cheerleading för vad den egentligen är. Vi tränar hårt och målmedvetet för att nå de mål vi tillsammans satt upp. Cheerleading är en sport som präglas av god lagsammanhållning, glädje och ”spirit”. Men det krävs också en stor dos styrka, mod och tålamod!

Tillsammans kan vi förbättra folks uppfattning och bild av cheerleading. Vi har en bit kvar tills fördomar inte längre existerar, men vi är på god väg. Undrar du över något gällande vår sport eller förening, kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär.

Vi ställer gärna upp på sportarrangemang, reportage eller andra events då vi tror att det hjälper sporten. Ju fler som ser oss, ju fler får även en rätt bild av cheerleading!